A jó házasság

Bobby Leng:
A jó házasság
Igaz történetek
A férfi és a nő összeházasodtak, és a nő akarata érvényesült a házasság minden percében. A férj csendes volt, kettőt se szólt, eltűrte neje hóbortjait, akarnokságát. Ráhagyta, hadd csináljon, amit akar, csak őt hagyja békén.
Így vita nélkül éltek, szépen, békességben.

---

A férfi és a nő összeházasodtak. Sokat dolgoztak, és az asszony nagyon beteg lett. De a férfi nem tartotta fontosnak a gyógykezeltetését, gondolta: szimulál. Vitte magával mindenfelé, és a nőnek dolgoznia kellett. Pedig eléggé rosszul volt, kornyadozott csak, ereje se volt már. De egy rossz szava, egy zokszava se volt. Nem szólt az szegény egy szót se, mindent ráhagyott az urára. Hiszen ő csak egy gyenge nő, akit az ura tart el, hát mit is szólhatna? Sokat szenvedett, és egyre rosszabbul lett, egyszer aztán leesett lábról, ágyban fekvő beteg lett, felkelni már nem is tudott, s aztán hamarosan meghalt.
Pedig akkor még eléggé fiatal volt. Hátrahagyta félárván kicsi leánykáját.

---

A házaspár békességben élt. A férjnek feltűnt egyszer, hogy a kisfia nagyon hasonlít az egyik szomszédjára. Elkeseredett, és sokat gondolkodott, hogy mit tegyen. A testvérét is megkérdezte, és az azt tanácsolta neki: nevelje fel a gyereket, s az asszonyt ne zavarja el, pedig a férfi legszívesebben azt tette volna, hiszen bebizonyosodott a hűtlensége szerinte.
Mégis, napirendre tért a dolog felett, és felnevelte a gyermeket. Úgy tett, mintha semmiről se tudna. De a tüske mindig benne maradt a szívében.
Ám mégis úgy szerette a gyermeket, mint sajátját. Kitaníttatta, kiházasította tisztességgel.
A feleség pedig azt gondolta: nem derült ki a turpisság, hát jól van. És élt nagy vidáman a férje mellett. Dolgoznia nem kellett, mert nem volt rá szükség, így is megéltek a férfi keresetéből.
Boldogan éltek, csendesen, békességben. Látszólag legalábbis.

---

Mi hát a jó házasság titka? Az, hogy az egyik fél enged. Ha mindkét fél érvényesíteni akarja az akaratát, abból csak vita van, kenyértörés.
Ezekből az igaz történetekből ez derül ki, ezt a következtetést lehet belőlük levonni.

VÉGE