Legenda a fénylő dombról

Bobby Leng:
Legenda a fénylő dombról
- vers -Valamikor, réges-rég
Dombhajlatok lágy ölén
Élt egy nép.

Dombokon legeltettek
Terelgettek gyerekek
Barikát.

Ám egy sötét éjjelen
Egyszercsak ím megjelent
Egy éles fény.

Egy dombnak legtetején
Csillant fel a kicsi fény
Ragyogón.

Szikrázott és villogott
Bizony, ijesztőn hatott
Mi lehet?

Szikrázott és csillámlott,
Káprázóan pompázott
Színesen.

Egyszerre volt gyönyörű
Ijesztő és nagyszerű
Ez a fény.

Kíváncsian kémlelték
A választ rá nem lelték:
Mi lehet?

A félősek rettegtek
Megmozdulni se mertek
Úgy lesték.

Nagy babonás félelem
Lett úrrá a szíveken
S remegés.

A szivárvány színei
Látszottak ott fényleni
Odafenn.

Dombhát mitől lett ilyen
Túl harmatos réteken
Egyszerre?

Előbb semmi baja még
Most meg leszakadt az ég?
Ajajaj!

Néma éjben szél se fúj
A lelkekben kétség dúl:
Most mi lesz?

Éjszaka senki se mert
Odamenni: mi lehet
Az a fény.

Várták már a másnapot
S otthagyva csapot-papot
Indult a nép.

Szerintük csak kincs lehet
Egy vagyont érő lelet
Mi más?

Fel is mentek a dombra
A füves szép halomra
Hamarost.

Semmit se találtak ott
A fűre rátaposott
A sok láb.

Hiába keresgették
A kincset meg nem lelték
Biz sehol.

Lógó orral mentek el
Mert a kincsre rá nem lel
Senki ott.

Hanem éjnek közepén
Ismét felcsillant a fény
Újra csak.

Dombnak tetején villant
Csillogott, s el nem illant
Reggelig.

Újra felmentek, de nincs
Semmi fénylő, semmi kincs
Nincs sehol.

S így ment ez minden éjjel
Ragyogva terült széjjel
Szikraként.

Tanakodtak is rajta:
Vajon miféle-fajta
Dolog ez?

Főtt a fejük miatta
És gondolkodtak rajta
Hiába.

Elásott kincs az vajon?
Nagyúr sietett nagyon
S elásta itt?

Vagy rablók pénze lehet?
Véres kincs a domb felett
Az-e tán?

Hiába, mert nap, ha nincs
Éjente a titkos kincs
Fénylett megint.

Jó lenne gazdag vagyon
Népnek feje főtt nagyon
Kapzsian.

Fogtak ásót és kapát
Lapátoknak garmadát
S uccu neki.

A dombra mind felmentek
És lapátolni kezdtek
Magyhamar.

Hányták gyorsan szerteszét
Földdel volt tele a rét
S szállt a por.

Szétdobálták körbe mind
De a végén mind legyint:
Semmi sincs.

Nem volt semmi a tetőn
A gyönyörű legelőn
Nem bizony.

A domb gyomra nem rejtett
Semmiféle kincseket
Jaj, de kár.

Hiába hányták széjjel
Mégis mind várták éjjel
A csillogást.

Ám, hogy megszűnt ott a domb
Mi a fénynek hona volt
Fény se nincs.

Hiába várták a fényt
Csodálatos meselényt
Nincs sehol.

Lesték éjszakákon át
Azt a kicsi fény-csodát:
Eltűnt.

Nincs már fénylő csillogás
Se titkos kincs-ragyogás
Semmi ott.

Szétszórták, eltemették
Jaj, ezt hogyan tehették
Sok sültbolond?

Tornácokra sok éjjel
Kiálltak, hogy a fénnyel
Találkozzanak.

Sajnálták: semmivé lett
Domb - s a kincs, mi ott fénylett
Hűlt helye csak.

Nem tudták meg sohasem
Hogy sok sötét éjjelen
Mi volt e fény.

Találgatják ma is még
Éppen úgy, mint régesrég:
Mi volt az.

Tán tündérek könnye volt
Vagy az égbolt ledobott
Egy csillagot?

Arkangyal pallosa ott
Ami lánggal lobogott
Talán?

Angyalszárnyon arany fény
Vagy egy titkos meselény
Ragyogott?

Holdnak darabkája az
S bokor-ágon fennakadt
Tündöklőn?

Boszorkányok tüze volt
S bográcsban kotyvaltak ott
Valamit?

Lidérceknek fénye volt
Mi messzire csillogott
Éjeken?

Mily varázs vagy más egyéb
Mi elvette az eszét
A népeknek?

Régen volt ez már nagyon
Nincs ott már egy csepp halom
S a nép sincs már.

Dombokat hordta a szél
Belőlük már egy se él
Ehelyt.

Síma s lapos lett a táj
Ember arra sose jár
Azóta se.

Végleg eltűnt csillogás
Helyén nincs már semmi más
Csak pusztaság.

Rá se lelhetnél mára
Mert a múlt köd-varázsa
Takarja rég.

Merre kéne keresni?
Hol lehetne rálelni?
Titok fedi.

VÉGE