Mi a szerelem

Bobby Leng:
Mi a szerelemA szerelem édes
Néha veszélyes
Titkos, mély ábránd.

A szerelem átkos
Néha csak bajt hoz
Forró, de kellemes.

Bűvös és csodás
Varázsos látomás
Mint egy álom.

Szenvedély, szenvedés
Csalódás, reszketés
Kínos kínlódás.

Lelki békesség
Csendes gyengédség
Túlzó szeretet.

Imádat, megértés
Gyakori félreértés
Sűrű tévedések.

Féltékenykedések
Viták, veszekedések
Zsarnokoskodás.

Aggódás, remegés
Sok sírás, nevetés
Közös emlékek.

Azonosság, különbözőség
Sok kényelmetlenség
Még több megalkuvás.

Lélekben, szívben zivatar
Kavargó, bántó zűrzavar
Kisajátítani akarás.

Önzetlenség, önzés
Őszinteség, féltés
Akaratlan bántás.

Fájdalom, gyengeség
Győzelem, vereség
Öröm és boldogság.

Sok holdas éjszaka
Verseknek szép szava
Titokzatos remény.

Vágyakozás, óhaj
Sok fájdalmas sóhaj
Égető szenvedély.

Eltompult érzékek
Vad, ártó érzések
Ez mind a szerelem.

Szeretni fájdalmas.
A szívre ártalmas.
Ború és derű.

A szerelmes szív fáj.
Megrontotta bűbáj.
Rózsaszín köd.

Süketség, mély vakság.
Bűnös ártatlanság.
Tétova keresés.

Zsarnokság, szerénység
Dúsgazdag szegénység
Sok-sok fájdalom.

Kis hazugságok
Fellángolások
Nyűgös nyűglődés.

Ártó ámítások
Sérelmek és átkok
Harag és lángolás.

Túl érzékeny kétség
Düh és szégyenlősség
Súlyos tévedések.

Vakmerő merészség
Mézédes részegség
Nagyon sok bánat.

Vád és védekezés
Gyanú és sértődés
Édes megbocsátás.

Engesztelés, vigasz
Sajnálkozás, panasz
Gonosz gyűlölködés.

Rózsaszínű hályog
Bebörtönző rácsok
Ködös, szürke homály.

Rabság, szabadulás
Csapongó szárnyalás
Fájó kétségbeesés.

Vadság és szenvedély
Boldogság, rossz kedély
Reszkető aggódás.

Betegség s gyógyulás
Vágyódás, odaadás
Téveszmék sora.

Sok szép közös emlék
Belső tartás, érték
Megértő szeretet.

Gyengeség, gyengédség
Alázatos félszegség
Kínzó uralkodás.

Félénk, féltő félelem
Ilyen a szerelem:
Mindenféle érzés.

Boldogság egyfelől.
Szenvedés másfelől.
Hát ez a szerelem.

---

A szerelem felülír minden szabályt.
A szerelemtől nem látunk a másikban hibát.
Elhiszünk mindent, minden hazug szavát.
Bambán nézünk rózsaszín szemüvegen át.
És az ember ilyenkor homályosan lát.
Vakságunk ilyenkor nem ismer határt.
Még akkor sem, ha a másik mindig csak bánt.
Érzésünk túl erős a másik iránt
Nem halljuk az ész, csak a szív szavát
Pedig a szerelem a szívnek árt
Mert úgy tud fájni, ahogy még sose fájt
S csalódáskor elszenvedünk egy kisebb szívhalált!

Bizony!

Az emberek sajnos, folyton ilyen hibákon esnek át
És újból és újból elkövetik ugyanazt a hibát!
Jobb lenne meg se hallani a szerelem szavát
A vége mindig fájdalmas, s aztán vigasztalhat egy jóbarát!

Tudom...
VÉGE