Sok a baj, nagy a baj

Bobby Leng:
Sok a baj, nagy a baj
vers


Eső esik. Nagyon esik.
Sok a víz, nagy a sár
Nagy a baj
Nagyon nagy a baj.
Állat, ember sokat szenved
S jobb időkre vár.

Lávát, hamut lövell szerte
Ijesztő vulkán-kúp
Nagy a baj
Nagyon nagy a baj.
Ember- s állatáldozatok
Száma sokra rúg.

Megnyílt a föld, s mindent elnyelt
Úgy rengett a föld.
Nagy a baj
Nagyon nagy a baj.
Botladozva keresgélünk
A romok között.

Sárlavina maga alá
Temet sok falut.
Nagy a baj
Nagyon nagy a baj.
Mit az ember megteremtett
Mind semmibe hullt.

Rettenetes sebességű
Tomboló vihar
Sok a baj
Nagyon sok a baj.
Tör, zúz, rombol, visz az mindent
Amit csak akar.

Nem vigyázunk szép Földünkre
Minden tönkrement
Sok a baj
Nagyon sok a baj.
Természet ítéletet mond
Emberek felett.

Háborút indít ellenünk
Meg is érthető
Sok a baj
Nagyon sok a baj.
Félő, hogy a bosszúvágya
Túl nem élhető.

Elégtételt vesz mirajtunk
Mind a bűnökért
Sok a baj
Nagyon sok a baj.
Megfizet, ha nem tetszik is
Sok sérelemért.

E háború fegyvermentes
De épp olyan rút
Nagy a baj
Nagyon nagy a baj.
Sajnos, magunk okoztuk e
Szörnyű háborút.

Háborúban, hadban álló
Hatalmas erő
Sok a baj
Jaj, de sok a baj.
Minden létező nyilával
Emberekre lő.

Igen fontos minden kavics
Minden kis virág
Sok a baj
Nagyon sok a baj.
Csendes, békés éden volt ez
Az egész világ.

De az Ember nem kímélte
Kifosztott, rabolt
Nagy a baj
Nagyon nagy a baj.
Leigázott, kizsigerelt
S végül otthagyott.

Mostmár elég - Flóra, Gaia
Megharagudott
Nagy a baj
Nagyon nagy a baj.
Szörnyű haragjuk, bosszújuk
Miránk lecsapott.

Védekezni képtelenség
Marad hát a gyász.
Sok a baj
Jaj, de sok a baj.
Most ők veszik el, mi fontos:
Család, otthon, ház.

Elcseréltük könnyelműen
Földi kincsekért
Nagy a baj
Nagyon nagy a baj.
Ám a számlát benyújtották
Most kérik a bért!

Kárt okoztunk, fizetnünk kell.
Jaj, de panaszos!
Sok a baj
Nagyon sok a baj.
Felelőtlenségünk miatt
Mostmár minden rossz.

Tenger mélyén milliónyi
Hal és más leledz’
Nagy a baj
Nagyon sok a baj.
Kapzsi ember kifogdossa
Hálójával ezt.

Ezertonnás hálót húznak
Szörnyű nagy hajók
Nagy a baj
Nagyon nagy a baj.
Ezertonnás hűtő-gyomrát
Tölti rák, ton, tok.

Tojás-ikra, hal petéje
Asztalra kerül
Nagy a baj
Nagyon nagy a baj.
Pirítósra méregdrága
Kaviár terül.

Nem kel már ki ebből soha
Halacska, ezüst
Nagy a baj
Nagyon nagy a baj.
Mert a gazdag ínyenc ember
Gyomrába került.

A gazdag már azt se tudja
Mit vegyen s egyen
Nagy a baj
Nagyon nagy a baj.
Normál étel nem kell neki
Csak extra legyen.

A halászok nagy hajói
Ontják tonnaszám
Nagy a baj
Nagyon nagy a baj.
Mindenféle tenger-gyümölcs
Van az asztalán.

Öldöklik a delfineket
Irigységükben
Nagy a baj
Szörnyű nagy a baj
Egy-egy delfin mennyit ehet
Kint a vizeken?

Pocsékolunk, pazarolunk
Mástól vesszük el
Nagy a baj
Iszonyú nagy baj.
Nem baj, hogyha eldobjuk is:
Másnak ne legyen!

Halfeldolgozó üzemet
Rejt némely hajó
Nagy a baj
Nagyon nagy a baj.
Nagy-nagy haszonra szert tenni
Csakis az a jó.

A hal-hulladék mint szemét
Tengerbe kerül
Nagy a baj
Nagyon nagy a baj.
Cápa-rajtól pezseg a víz
A hajó körül.

Bálnavadász hajó követ
Bálna-karavánt
Nagy a baj
Nagyon nagy a baj.
Csörlő, daru, szigonyágyú
Már csak erre várt.

Nemzetközi egyezményben
Betiltották ezt
Nagy a baj
Nagyon nagy a baj.
De van állam, mely fittyet hány
Rá és jót nevet.

Önző, gonosz ember tervét
Véghez is viszi
Nagy a baj
Nagyon nagy a baj.
A tengerek ingyen-kincsét
Magáhozveszi.

Nem kapál, nem vet, csak arat
Ingyen az egész
Nagy a baj
Nagyon nagy a baj.
Biztosra megy, nem fél sosem
Hogy lesz-e termés.

Parasztoknak háta görbed
Kinn a földeken
Nagy a baj
Nagyon nagy a baj.
Kiaggódja a lelkét, hogy
Majd mennyi terem.

Sok nap telik el, míg végül
Arathat szegény
Nagy a baj
Nagyon nagy a baj.
Addig kint alszik a termés
Addig csak remény.

Jöhet rája jégeső, vagy
Vihar, szárazság
Nagy a baj
Nagyon nagy a baj.
És csak vár, vár, s reméli, hogy
Eszik a család.

Virágzáskor hogyha szél fúj
Ködös vagy esik
Nagy a baj
Nagyon sok a baj.
Nem lesz termés, és a paraszt
Abból nem eszik.

„Sok víz lefolyik még addig
Kis és nagy folyón”
Nagy a baj
Nagyon nagy a baj.
Ezt tartja a mondás náluk
Bölcsen, okoson.

Lehet jó is, lehet rossz is
Ki tudja, mi lesz
Nagy a baj
Nagyon nagy a baj.
Az időjárás milyen lesz
Ad-e, vagy elvesz?

A halásznak, a vadásznak
Ilyen gondja nincs
Nagy a baj
Nagyon nagy a baj.
Neki ott van ingyen a sok
Természeti kincs.

Nem nevelget szeretettel
Semmit, csak arat
Nagy a baj
Nagyon nagy a baj.
Nem aggódik: vidám szívvel
Vár telet, nyarat.

Hatalmas és összefüggő
Minden óceán
Nagy a baj
Nagyon nagy a baj.
Nem tudni, meddig lesz benne
Még hal-állomány.

Nincsen róla statisztika
Még mennyi a hal
Nagy a baj
Nagyon nagy a baj.
Nem érdekli az embert ez
Csak nyerni akar.

Nagy haszon, kis befektetés
Itten ez a fő
Nagy a baj
Nagyon nagy a baj
Sok-sok ember él abból, hogy
Hálót húz vagy lő.

Vannak sajnos orvhalászok
Orvvadászatok
Nagy a baj
Nagyon nagy a baj.
Törvény, rendelet hiába
Felesleg dolog.

Csak a hasznot látják, nem a
Természet-anyát
Nagy a baj
Nagyon nagy a baj.
Haszonleső mindenben csak
Pénzt és vagyont lát.

Így halt ki már sok állatfaj
Sok? Nem. Rengeteg!
Nagy a baj
Nagyon nagy a baj.
Csak az ember lesz egyre több
Ki a pénzre megy.

Sokan gondolják, hogy nekik
Már mindent szabad
Nagy a baj
Nagyon nagy a baj.
Érdekeiket szolgálja
Gerinctelen had.

Pénzért eladja sok ember
Még a lelkét is
Nagy a baj
Nagyon nagy a baj.
Ki becsületes maradt, rá
Azt mondják: dilis.

Átfonja az Ember létét
A korrupció
Nagy a baj
Nagyon nagy a baj.
Végül mindig kiderül, hogy
Senkinek se jó.

Sokszor tiszavirág-létű
A pénz, hatalom
Nagy a baj
Jaj, de nagy a baj
Nem lehet sokáig állni
Ingó talajon.

Van oly gonosz, aki soha
Még senkit se szánt
Nagy a baj
Nagyon nagy a baj.
Oly nagy a vágyakozása
A sok pénz iránt.

Mindennél és mindenkinél
Fontosabb neki
Nagy a baj
Nagyon nagy a baj.
Lelkiismeret-furdalás
Vissza nem veti.

S vannak, akik a bűnt mással
Végeztetik el
Nagy a baj
Nagyon nagy a baj.
Nem érthető, vajon miért
Vállalják ezt fel.

Mégis megteszik. És sajnos
Tetszik is nekik
Nagy a baj
Nagyon nagy a baj.
Új parancs jő, s aki fenn volt
A mélybe esik.

Ölnek, vagy mérgező hordót
Ásnak távol el
Nagy a baj
Nagyon nagy a baj.
Sok van, ki bűnös munkában
Nagyon remekel.

Vannak, kiknek szemetüket
Tenger rejti el
Nagy a baj
Szörnyű nagy a baj.
Az óceán eltakarja
Mint egy nagy lepel.

Van, hogy a partmenti sávot
Szemét tölti fel
Nagy a baj
Jaj, de nagy a baj
S nagy házakat, nyaralókat
Húznak oda fel.

Szeméthalmok itt is, ott is
Nagy hegyekben áll
Nagy a baj
Nagyon nagy a baj.
Lesz, ki eltüntetésére
Megoldást talál?

Esőerdőt ritkítanak
Gondatlan kezek
Nagy a baj
Nagyon nagy a baj.
Láncfűrész harsogásától
Erdő zúg, remeg.

Itt is, ott is belemartak
Csupasz lett a föld
Nagy a baj
Nagyon nagy a baj.
Emberi kéz pusztává tett
Tarolt és törölt.

Égbeszökő fenyőerdők
Ott fenn, északon
Nagy a baj
Nagyon nagy a baj.
Szállításra vár glédában
Már sok nagy halom.

Ágak, törzsek ropogása
Recsegése fáj
Nagy a baj
Nagyon nagy a baj.
Az embernek szíve vérzik
Sír az egész táj.

Nagy erejű gépek tépik
Nyúzzák meg a fát
Nagy a baj
Nagyon nagy a baj.
Pénzkereset-lehetőség
Sajnos azzá vált.

Nem lenne ez baj, de sajnos
Üres lesz e hely
Nagy a baj
Nagyon nagy a baj.
Dugványozni, ültetni kell
S magot vetni el.

Hisz értem én, hogy a fának
Mily nagy haszna van
Nagy a baj
Nagyon nagy a baj.
Igen ám, de csupasszá lesz
Helyén a talaj.

Mi történik e helyeken
Tudjuk mi ezt jól
Nagy a baj
Nagyon nagy a baj.
Jön az ember, és jó pénzért
Mindent letarol.

Erdők fái vastagodtak
Sok-sok éven át
Nagy a baj
Nagyon nagy a baj.
Fűrész nyisszan, balta csattan
S ledönti a fát.

Pénzt ér minden. Egy perc alatt
Oda az egész
Nagy a baj
Nagyon nagy a baj.
Kopár dombok, tönk-csontvázak
- Hát megáll az ész!

Kapzsi ember viszi, hordja
Ingyen kincseket
Nagy a baj
Nagyon nagy a baj.
Amit a Föld szeretettel
Sokáig nevelt.

És továbbáll, vigyorogva
S kezét dörzsöli
Nagy a baj
Nagyon nagy a baj.
Új villát vesz majd az árán
Biztos ezt teszi.

Fák helyén, a csalitosban
Síró vad-világ
Nagy a baj
Nagyon nagy a baj.
Madarat, vadat már nem rejt
A zöld lombos ág.

Letarolva, izzó fényben
Sorvadoz e hely
Nagy a baj
Nagyon nagy a baj.
Benne többé a vadvilág
Otthonra nem lel.

Láncfűrészek martaléka
Lett az otthonuk
Nagy a baj
Nagyon nagy a baj.
Gaia, Flóra vérző szívvel
Indít háborút.

Hogyha ültetne az ember
Milliónyi fát
Sok a baj
Nagyon sok a baj.
Az új erdő jelentené
Vadak otthonát.

De nem. Ilyet ne is várjunk
A kapzsitól el
Sok a baj
Nagyon sok a baj.
Őt csak a pénz csillogása
Csak az érdekel.

Most mind megfizetünk érte
Eljött az idő
Sok a baj
Nagyon sok a baj.
Úgy fest, hogy az emberekre
Rosszabb világ jő.

Késő már a szánom-bánom
Sírás, jajgatás
Sok a baj
Nagyon sok a baj.
Ami nekünk kedves, az most
Az ár, ráadás.

Otthontalan lett sok ember
Semmijük se nincs
Nagy a baj
Nagyon nagy a baj.
Éppúgy elveszett, mint oly sok
Természeti kincs.

Flóra, Gaia szelídsége
Mostmár odavan
Nagy a baj
Jaj, de nagy a baj.
Gondatlanságunknak sajnos
Ily nagy ára van.

Visszafordulni az úton
Mostmár nem lehet
Sok a baj
Jaj, de sok a baj.
Viselni kell megadón a
Következményeket.

Pont úgy sírunk, gyászolunk, mint
Gaia, Flóra sírt
Nagy a baj
Nagyon nagy a baj.
Mikor tönkretettük a Föld
Drága kincseit.

Visszaút nincs. Mi lesz végül?
Még nem tudható.
Sok a baj
Jaj, de sok a baj.
E harc, e háború vége
Még nem látható.

Sír az ég, és hull a könnye
Őrjöngve zokog
Nagy a baj
Nagyon nagy a baj.
Gaia szíve meghasad, és
Már alig dobog.

Sebein át ömlik vére
Forró lávaként
Nagy a baj
Jaj, de nagy a baj.
Izzó, pusztító haraggal
Fizet mindenért.

Szenved a Föld. Látom kínját.
Fogytán ereje
Sok a baj
Jaj, de sok a baj.
Nem kell neki sok, hogy tervét
Még véghezvigye.

Hogy ki keveri a kártyát
Azt én nem tudom
Nagy a baj
Nagyon nagy a baj.
A Nagy Könyvbe hol van írva?
Melyik oldalon?

Persze, tudjuk: rég is voltak
Nagy-nagy árvizek
Sok a baj
Nagyon sok a baj.
Akkor se nem voltak jobbak
Tán az emberek.

Rengett a föld, s olykor megnyílt
Kráter leve folyt
Sok a baj
Nagyon sok a baj.
Vihar, jégeső és tájfun
Akkor is tarolt.

De mára már mind érezzük:
Elromlott nagyon
Nagy a baj
Nagyon nagy a baj.
Mi marad nekünk? A pénzünk.
Arany nagy halom.

Nincs semmi, mit veszünk rajta?
Mit ér pénz, arany?
Nagy a baj
Nagyon nagy a baj.
Apa, anya, testvér, utód
Ha mind odavan?

Se a pénz, se a hatalom
Arany nem segít
Nagy a baj
Nagyon nagy a baj.
Az ember a küzdelemben
Mindent elveszít.

Történt, ami történt. Késő.
A húr elszakadt.
Sok a baj
Nagyon sok a baj.
Az idő gyorsan robogva
Sajnos elszaladt.

Sodor az Élet, sodródunk
Árad, hömpölyög
Nagy a baj
Nagyon nagy a baj.
Nincs kegyelem. Mi se adunk
Bárhogy könyörög.

Most aztán baj van, nagyon nagy.
Reng, remeg a föld.
Sok a baj
Jaj, de sok a baj.
Ős-természet pallosa lóg
A fejünk fölött.

Annyi éve rimánkodott
Mindhiába itt
Nagy a baj
Nagyon nagy a baj.
Gaia, Flóra ránk zúdítja
Most a könnyeit.

Rimánkodnunk nekünk kell már.
S imát rebegnünk
Nagy a baj
Nagyon nagy a baj.
Nincs szánalom. Mért is lenne
Bűnös-minekünk?

Késő már, hogy térdre hullva
Kulcsoljuk kezünk
Nagy a baj
Nagyon nagy a baj.
Megérthetnénk már, hogy mindig
Gyengébbek leszünk.

S nincs kegyelem. Mi se adtunk.
Mi se számított
Sok a baj
Jaj, de sok a baj.
Önként hoztuk önmagunkra
E kárhozatot!

Megnyugoszik-e valaha
A Föld kérge még?
Sok a baj
Nagyon sok a baj.
Mondjuk-e majd egyszer azt, hogy
Rég volt, jaj de rég?

Lesz-e újra szép idő még
S az eső eláll?
Sok a baj
Nagyon sok a baj.
Fűre-fára, minden lényre
Vajon mi sors vár?

Kizöldül-e, felnő-e még,
Medrébe vonul?
Sok a baj
Nagyon sok a baj.
Kitisztul-e még az ég, s a
Felhő elvonul?

Meddig dühöng kegyetlenül
Természet-anyánk?
Sok a baj
Nagyon sok a baj.
Mit hoz sorsunk, milyen élet
Várhat majd miránk?

Megbántuk-e minden tettünk
Gonosz dolgaink?
Sok a baj
Nagyon sok a baj.
Többé nem követjük kapzsi
Szív tanácsait?

Lám-lám, ide jutottunk miatta.
Pénz-pénz, csak a pénz!
Sok a baj
Igen nagy a baj!
Kopár Földön a pénzeddel
Vajon mire mész?

Ruhának se nem jó, s aztán
Meg se ehető.
Nagy a baj
Nagyon nagy a baj.
Nem lesz belőle ágy, asztal
Vagy épp háztető.

Takarózni se jó vele
Nem jó semmire.
Nagy a baj
Nagyon sok a baj.
Még a szomjadat se tudod
Oltani vele.

Pedig hogyha így haladunk
Nem lesz semmi más
Nagyon nagy a baj
Jaj, de sok a baj.
Elérkezett számunkra az
Utolsó dobás.

Végveszélybe sodródtunk és
Velünk minden más.
Nagy a baj
Nagyon nagy a baj.
Most meg egymást követi a
Sok szörnyű csapás.

Sarkok jegét melegítik
Alulról - na kik?
Nagy a baj
Nagyon nagy a baj.
Így akarják kiaknázni
Olajkincseit.

Veszekednek, acsarkodnak
Szörnyűségesen
Nagy a baj
Nagyon nagy a baj.
Toronyházból nézik, ahogy
Múlunk csendesen.

Sarki jég és hótakaró
Olvad, párolog
Jaj, de kár
Jaj, de nagyon kár.
Kontinensek fölé vonul
Zuhog, csak zuhog.

Robbantanak vízben, földben
Undok atomot
Jaj, de kár
Jaj, de nagyon kár.
A Föld ettől elmozdult, és
Már máshogy forog.

Közelebb a Napocskához
Csak épp egy picit
Nagy a baj
Jaj, de nagy a baj.
Melegünk lett, fővünk, sülünk
Ez a deficit.

Pénzemberek lelkét ez se
Biz’ nem hatja meg
Jaj, de kár
Jaj, de nagyon kár.
Vagy nincs lelkük, vagy épp máshol
Alszik, szendereg.

Elmerülünk, felfordulunk
Ennyi az egész
Nagy a baj
Nagyon sok a baj.
De a zsebüket degeszre
Tömi ki a pénz!

Nem bánják, hogy elpusztulunk.
Több jut így nekik.
Nagy a baj
Jaj, de sok a baj.
Osztozkodni egy se szeret
Irigy mindegyik.

Aztán végül mit nyerhetnek
Mindezen vajon?
Nagy a baj
Sajnos, sok a baj.
Mit érhet a tenger mélyén
Az a nagy vagyon?

Hogyha eláraszt majd mindent
A tenger vize
Jaj, de kár
Jaj, de nagyon kár.
Még akkor is szorítja majd
A pénzt a keze.

El nem fogja engedni, mert
Mindene a pénz.
Jaj, de kár
Jaj, de nagyon kár.
Fel se fogja, hogy mekkora
Milyen nagy a vész.

Bőre alatt is pénzt hordoz
S a szíve helyén
Jaj, de kár
Jaj, de milyen kár.
Kastélyokban, tőzsdéken van
Sok ilyen egyén.

Fetrenghetsz a lába előtt
Meg akkor se szán
Jaj, de kár
Jaj, de milyen kár.
Hogy mennyi vagyona van már
Nem tudja talán.

Bosszankodik: ne aggassál
Kerülgetni kell
Jaj, de kár
Jaj, de nagyon kár.
Mást tönkretesz, úgy jut pénzhez
Mindent bezsebel.

Sok ilyen van. Süket és vak.
Hályogos szeme.
Jaj, de kár
Jaj, de nagyon kár.
Sajnos, semmi mást nem lehet
Kezdeni vele.

Marék pénzért mindent megtesz
Bármit is akarsz
Jaj, de kár
Jaj, de nagyon kár.
Ha nincs pénzed, akkor sajnos
Te is csak zavarsz.

Ilyen lett az Ember. Ilyen.
Pénzéhes. Gonosz.
Jaj, de kár
Jaj, de milyen kár.
E bűnök miatt lett sajnos
A helyzetünk rossz.

Megváltozik valaha az
Ember? Nem hiszem.
Jaj, de kár
Jaj, de nagyon kár.
Még akkor is kevés a pénz
Hogyha fán terem.

Mindet ide, bármennyi van
Akkor se elég.
Jaj, de kár
Jaj, de milyen kár!
Ez a szemlélet okozta
Hogy itt van a vég!
VÉGE