Rab Madárka

Bobby Leng:
Rab madárka
verses mese

Toronyba zárva
Vigaszra várva
A rab madárka
Egyre csak sír.

A társa nélkül
Majd belekékül
És beleszédül
Folyton csak vár.

Telnek az évek
De száll az ének
Eresztve szélnek
Elszáll a dal.

A rab madárka
Folyton csak várja:
Szabadításra
Valaki jő.

Nappal és éjjel
Sötétben s fénnyel
Összetett kézzel
Imádkozik.

A rab madárka
Nem madár: lányka
Hiába várja
Hogy herceg jő.

Király se, herceg
Múlnak a percek
Csak a szú perceg
Hiába vár.

Ki zárta őt be
Fal rejtekébe
A szenvedésbe
Ugyan ki volt?

A mostohája?
Atyja vagy bátyja?
Bűbájnak átka?
Ki tette ezt?

Miért ültette
Föl a terembe
Bilincsbe verve
Szegény fejét?

Mit vétett másnak
Fűnek vagy fának
Hogy így elbántak
Szegénnyel ők?

Bűnös vagy gyilkos?
Rabsága titkos
Rejteke piszkos:
Egyedül él.

Ki nem kerülhet
Nem menekülhet
Nem fekhet, ülhet:
Bútora nincs.

Árva madárka
Bánatát látva
Épp arra járva
Ki szánja meg?

Királyfi látja:
Fal ablakába’
A szegény lányka
Sápadt szegény.

Éppen vadászott
És amint járt ott
Egy fát kivágott
Legott, hamar.

Toronynak döntve
Mászott a tönkre
Ablaknak dőlve
Várta a lány.

Reménye csillan
A szeme villan
Hamar elillan
A bánat itt.

Királyfi mászva
Fel ágról ágra
Feljut a lányka
Helyéig ő.

Beugrik hozzá
Magával hívná
Karolva óvná:
Jöjjön hamar.

Herceg nem kertel:
Hogy hívnak, szentem?
Kérdi ott menten
A sápadt lányt.

A rab madárka
Sápadt orcája
Pirosra válva:
Zavarba jő.

A kisleányka
Halálra válva
Rebeg a szája:
Titánia.

Titusz, a herceg
A szíve reszket
Édes a kezdet
S boldog a vég.

Mondja: Ne félj hát
Nem látod kárát
Torony szobáját
Ha elhagyod!

A rab madárka
Mosolyát látva
Szerelem szála
Szövődik itt.

A szegény árva
Kicsike lányka
Hercegét várta
S ím végre jött!

A szíve repdes
A kicsi kedves
Szép szeme nedves:
Könnye potyog.

Királyfi szánja:
Ő lesz a mátka
Királyi várba
Vinné hamar!

Viszi a herceg
Karjában reszket
Alélva dermed
A kicsi lány.

Gyenge kis harmat
Enged a karnak
Erős lovagnak:
Hadd vigye hát.

Leérnek gyorsan
Ott lóra pattan
S felkapja ottan
A szép leányt.

Eltűntek nyomban
Hűlt hely a porban
Üres toronyban
Nincs már madár.

Unalmas percek
Semmivé lettek
Meg se történtek
Oly messze van.

Várja szép élet
Mit sorstól kérhet
S emberként élhet
Végre szegény.

Róla mesélnek
Öregek, vének
Zendül az ének
S a zene száll.

„Volt egyszer messze
A rengetegbe’
Torony rejtette
Egy rab madár...”
VÉGE